vader Zen zoon meer over Hace bestellen foto's

 

Het boek "vader Zen zoon"

Het leven beleven tijdens een etmaal samen naturistisch kamperen inde vallei van de brug ten noorden van Tavascan; medio juli van het jaar 2005.

Als overleving gids, langs overtuigingen naar zelfkennis; de mogelijkheid tot blijven leven met klimaat verandering.

 

Enkele citaten uit het boek: met betrekking tot:

Omstandigheden

overwegingen

ontdekkingen

aanbevelingen

Omstandigheden

<"Als je zómaar, tijdens een gesprek, dóód kunt zijn terwijl je achttien bent, wáárom draait het leven dan?">

<Dáár, boven die natte spleet in dit teergroen ovaal, onder strak blauw, had hij zich voor het eerst als deel van het geheel ervaren. Zich realiserend dat het geheel in hém deel nam.>

<Macro longkanker is het ontbossen van onze planeet. Met al die altijd doorgierende motorzagen snijden we dus in onze eigen longen.>

<Ja, vogels, vlinders en hagedissen of kameleons, in het geheel niet schuw, schenen dit rijk voor zich alleen te hebben.>

<Op onregelmatige tijden het recht opeisend alleen te kunnen zijn. Met zichzelf te zijn........ . Zich uitsluitend te kunnen concentreren op het horen van de "stem" uit zijn hart.>

<Doorzicht; dat dit in verbinding zijn met de aarde, de lucht, het water, de zonnewarmte, de lichte zachtheid van de maan, tussen flonkerende sterren, zijn kompas vormde.>

<"Geloven in de dienst des Heren, maakt het de heren makkelijker om ons te laten geloven dat zij gediend moeten worden",>

<"Nee" had hij geantwoord. "Ik kies voor blij. Blij dat ik leef. Mijn leven is mijn realiteit. Een realiteit om te vieren. Niet om te vrezen".>

<Het gaat niet goed met ozon, bomen, olie, zoet water en de lucht.

Top


Daardoor gaat het dan toch ook niet echt goed met de 'frequentie' mens? Wie kan daar nu echt wat aan doen? De verantwoordelijkheid voor nemen?">

<Kijk er eens naar op die manier, de realistische manier. Dan schiet je toch in de lach bij de gedachte dat hier iemand tegen je zou zeggen dat deze, vele miljoenen jaren oude, krater zijn eigendom is.>

<"Belangrijk daarbij is jezelf volledig te aanvaarden. Helemaal zoals je bent. Inclusief je zogenaamde 'slechte' eigenschappen. De 'duistere' kant. Waardoor je uit de illusie kunt blijven. Uit de aanname anders en beter te zijn dan anderen. Ook is het daardoor vanzelfsprekend anderen volledig te respecteren in het verschillen met jezelf.>

<"Dus kiezen voor verbinden met het geheel is kiezen voor jezelf en daarmee kiezen voor het leven?
Kiezen voor terugtrekken vanuit het geheel, in de illusie van de isolatie, staat gelijk aan het weigeren van voeding. Dat is dan in wezen versterving">

<Dat de tijd deel uitmaakt van de eeuwigheid is logisch. En even logisch, dat daardoor de eeuwigheid ook deel uitmaakt van de tijd. Zich, daarin, dan ook presenteert; door mij.......... Van de ene onzichtbare dimensie via de, voor ons en door ons, stoffelijk zichtbare, naar de andere, onzichtbare, dimensie.>

<DE werkelijkheid ben ik zelf realiseerde hij zich plotseling. In steeds veranderende gedaanten. Nooit dáár. Altijd hier. Nooit toen of dán . Altijd; nu.>

<Hij voelde te hebben geleefd als een soort slaapwandelaar. Al zó lang te leven. Zo onbewust. Onbewust van zichzelf. De werking van zichzelf.>

<Hilarisch idee dat de schepping een schepper zou kunnen hebben. In plaats van zelfscheppend te zijn.>

Top

overwegingen

<Man en vrouw. Daarmee negerend dat zowel de vrouwelijke als de mannelijke uitkomst van deelsom "schepsel mens", zich uitsluitend op grond van complementair zijn, scheppend kan manifesteren. Zowel fysiek als psychisch.>

<Die ontdekking; dat begeerten loslaten, en bewustzijn van het werkelijk noodzakelijke, het najagen daarvan overbodig maakt. Het had hem met ontzag vervuld en deed dat nog steeds.>

<Competitie, concurrentie, is in feite een bewijs van gebrek aan bewustzijn. Het gevolg daarvan.>

<Van het ontbrekende besef, dat de waanzin van het eigen ego de werkelijke vijand is. De innerlijke vijand van elk mens, dat weigert een ander mens als gelijkwaardige te erkennen.>

<Zodra het inzicht ontstaat dat de enig werkelijke concurrent of terrorist het eigen ego is, komt er ruimte. De ruimte voor coöperatie in plaats van competitie. Voor de ontdekking dat het óók anders kan.>

<Het heeft er alle schijn van dat die bewuste keuze voor dit zich openstellen in verbondenheid, de cohesie van een samenleving vormt. Het verschil uit maakt. Tussen voortbestaan of ten ondergaan van een samenleving.>


<De verantwoordelijkheid voor onze veranderingskeuze onbewust afschuivend op de ego exponenten:
De priesters en politici; die slechts fungeren als onze ego-spiegels.
Daardoor, ons spiegelend, het zelfbedrog zichtbaar maken;
in de vorm van leugenachtige volksverleiders.>

Top

ontdekkingen

<De wereld schokkende en ieder verstand te boven gaande boodschap van volstrekt autonoom schepper zijn van de eigen levens realiteit was veel te groot om aan te nemen>

< "Het is van belang te begrijpen dat degene die ons het meest ná staat, de waarnemer in onszelf is. Dat die dezelfde liefde, dezelfde identificatie dient te genieten als ons ego.>

<Hoe had hij dat zélf ervaren, gisteren op de brug? Ah ja, de eeuwigheid presenteert zich, door middel van mij, in de tijd. Natuurlijk.>

<Eeuwig leven is NU. Leven nú; in mijzelf. Mij zelf daarin. Niet later. Niet ná een dood. Niet eventueel. Net als met dit zijn, in een paradijselijke omgeving en in paradijselijke staat. Paradijs hier.>

<Zelf veranderen van het psychisch sociale klimaat ligt wél binnen onze invloedssfeer. Het betreft onze binnenwereld en daarop kunnen wij direct zelf invloed uitoefenen. Dit in tegenstelling tot het weersklimaat in onze buitenwereld.>

Top

aanbevelingen

<Ooit werd een programma gestart om een mens op korte termijn op de maan te krijgen. Zo zal nu een programma gestart moeten worden om de meeste mensen, op langere termijn, niét naar de maan te laten gaan.>

<Nee, het milieu heeft geen probleem. Het klimaat heeft dat - en ís dat -, evenmin. Nooit geweest ook." De mens zelf is het milieu probleem.>

<Het wordt tijd, dat de menselijke beleving van zichzelf en het daaruit voortvloeiend inadequaat gedrag onderkend, erkend, benoemd en prioriteit gegeven wordt. Als kernprobleem. Als de natuurlijke moeder van alle andere problemen. Als het moederprobleem, dat alle andere problemen voortbrengt.>

<Het onzichtbare brengt het zichtbare voort. Zowel bewust als onbewust fungeert de mens, deel uitmakend van de schepping, als medescheppend. Niet alleen maar van een nageslacht. Óók van de levens omstandigheden daarvoor. Belangrijke randvoorwaarden scheppend ten gunste- of ten nadele van zichzelf en van dat nageslacht">

<De baarlijke werkelijkheid, die in het nú leven daarvan, permanent zelf geschapen, zelf gecreëerd, wordt. In universele wijsheid. Althans wanneer dat bewust gebeurt. Wijsheid die alle verstand te boven gaat.>

<Het goede nieuws ligt hierin besloten dat er niets bereikt hoeft te worden. Dat er niet, door wie dan ook, wát dan ook, gedaan hoeft te worden. Ieder voor zich hoeft daarbij, of daaruit voortvloeiend alleen maar ná te laten zichzelf belangrijker te achten dan anderen. Zich als gevolg daarvan, op welke wijze dan ook, niet langer meer boven anderen te willen verheffen.>

Top

 

© Copyright Hace - vader Zen zoon web, updated -may 2008-