De auteur: Hace

 

Hace
bestellen
foto's
vader Zen zoon

 

 

 

"Wie het goede wil zonder het kwaad,
gelijk zonder ongelijk,
orde zonder wanorde,
bewijst niets te begrijpen
van de wetten van het al;
die droomt van een hemel zonder aarde,
Yang zonder Yin,
het positieve zonder het negatieve."

Tchouang Tse


 

Ontologie

De wetenschap te bestaan in heelheid

Dat we voortdurend kiezen ontgaat ons gewoonlijk. Toch worden keuzes gemaakt naar aanleiding van een oordeel en op basis van informatie. Maar hoe (in)compleet is die informatie en hoe ontstaat een (voor)oordeel?
Wanneer ons oordeel over iets of iemand min of meer gekleurd wordt door vooringenomenheid dan zal geen juist besluit worden genomen, hoe compleet en betrouwbaar de informatie ook is.
Evenmin zal een helder oordeel tot een juist besluit leiden, wanneer het wordt gebaseerd op incomplete- of onbetrouwbare informatie.
Dit roept vragen op als: Hoe zeker zijn we van de informatie kwaliteit en -bronnen? Waar komen vooroordelen vandaan?
En hoe komen we van onze vooroordelen af?
'Ontologie' behandelt 'de wetenschap van het zijn.' Dit historische uitgangspunt, als de basis van alle filosofie, heeft zich traditioneel ontwikkeld in tegengestelde richtingen; fenomenologie en theologie.
Hace voegt deze elkaar ogenschijnlijk uitsluitende denklijnen samen tot een fascinerend geheel, door een uniek eigen systeem van analyse en toelichting. Met deze synthese heeft hij eindelijk de zijnsfilosofie
ontsloten en gemakkelijk toegankelijk gemaakt .
Iedereen kan nu dit nieuwe en heldere inzicht delen en gebruiken als een stuk eigen gereedschap om spanning, angst en frustraties te verminderen die we oplopen door demagogie en eigen vooroordelen.
De tijd nemen om 'de wetenschap te bestaan in heelheid' te leren begrijpen en beoefenen, zal leiden tot een duurzaam vrijheidsgevoel in moeiteloos te beleven volwaardigheid.
"Ontologie, als gebruiksaanwijzing van onszelf voor onszelf, is een geschenk voor het leven".

 

mere over Hace bestellen foto's vader Zen zoon
Top

 

© Copyright Hace - vader Zen zoo© Copyright Hace - Ontologie, updated- may 2008-n web, updated october 2007